VII Forum Katolickie

VII Forum katolickie

 

Program

12:00 Rozpoczęcie i zawiązanie wspólnoty
12:30 Konferencja I „Modlitwa - jak się modlić? Dlaczego się modlić? Dlaczego Bóg mnie nie wysłuchuje?"
13:30 Przerwa obiadowa
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
Konferencja II „Czy postacie biblijne Starego Testamentu mają nam jeszcze coś dzisiaj do powiedzenia (Abraham, Mojżesz, Saul, Dawid, Salomon, prorocy i inni)?"
16:15 Konferencja III „Czy postacie biblijne Nowego Testamentu mają nam jeszcze coś dzisiaj do powiedzenia (św. Piotr, Judasz, Maria Magdalena, św. Paweł i inni)?"
17:30 Różaniec
18:00 Eucharystia
18:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu, dziękczynienie i uwielbienie Boga
Zakończenie VII Forum Katolickiego „Postacie biblijne, a Nasze życie”


Prowadzący konferencje
o. Jakub Waszkowiak OFM
Na początku lat 90-tych gitarzysta w zespołach trash-metalowych. Po nawróceniu w 1995 roku wstąpił do zakonu franciszkanów (Zakon Braci Mniejszych). Od 2017 roku jest na służbie w Kustodii Ziemi Świętej jako wykładowca Pisma Świętego w międzynarodowym seminarium (Studium Theologicum Jerosolymitanum) w Jerozolimie (Izrael).


Udział w VII Forum Katolickim w Śremie jest BEZPŁATNY. ZAPRASZAMY

Spotkanie modlitewne

Spotkania modlitewne w każdy wtorek po mszy świętej około godziny 18:45, w salce domu parafialnego.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek o godzinie 15.00 w kościele.