Nasz patron

KEFAS

 

 

"Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" . (Mt 16, 18-19)
Kefas, czyli Piotr, prawdziwe, pierwsze imię tegoż apostoła to Szymon (Symeon), w języku hebrajskim brzmiało ono Shimeon, czyli Bóg wysłuchał. Rodzice nadawali to imię dziecku w podzięce za to, że Bóg wysłuchał ich próśb, a jednocześnie imię to oznaczało, że temu dziecku Bóg sprzyjał będzie przez wszystkie lata jego życia.
Imię Piotr, apostoł otrzymał podczas swojego pierwszego spotkania z Jezusem Chrystusem. Piotr zaś wywodzi się z greckiego Petros i oznacza skała, opoka, to samo znaczenie nadaje się aramejskiemu słowu Kefas.
"A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas- to znaczy: Piotr- Skała". (J 1, 42)